top of page
Đề can phản quang đỏ trắng 5cm

Đề can phản quang đỏ trắng 5cm

  • Nhà sản xuất: Asian
  • Nước sản xuất: Asian
  • Tiêu chuẩn chất lượng: Việt Nam
  • Chất liệu: Phản quang nhựa
  • Màu sắc: đỏ trắng
  • Tính năng: Phản quang, bám dính tốt
bottom of page