top of page
Bộ trang phục quần áo phòng dịch 7 món Level 1 (full set)

Bộ trang phục quần áo phòng dịch 7 món Level 1 (full set)

  • Nhà sản xuất: Việt Nam
  • Nước sản xuất: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: Việt Nam
  • Tính năng: dùng trong công nghiệp, chống hóa chất, phòng dịch, phun sơn, nghiên cứu, ngành dược, mỏ, phun thuốc, vệ sinh thiết bị. 
bottom of page