top of page
Biển báo đa giác các loại

Biển báo đa giác các loại

  • Nhà sản xuất: Hàng Việt Nam
  • Nước sản xuất: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
  • Hình dạng: Đa giác
  • Nội dung cảnh báo: Đa dạng
  • Chất liệu : tole tráng kẽm.
  • Biển báo được sơn và dán decal 3M.
  • Nội dung trên biển báo được dán decal 3M theo thực tế thi công của các công trình, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Có màng phảng quang
bottom of page