top of page
Biển báo hiệu công trường – Việt Nam

Biển báo hiệu công trường – Việt Nam

  • Nhà sản xuất: Hàng Việt Nam
  • Nước sản xuất: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
  • Hình dạng: Tam giác
  • Kích thước: Tiêu chuẩn
  • Nội dung cảnh báo: Đa dạng
  • Chiều cao 1,2m
  • Loại có phản quang 
bottom of page