top of page
Găng cao su chống acid 3 ly đỏ Sài Gòn dài tới nách

Găng cao su chống acid 3 ly đỏ Sài Gòn dài tới nách

  • Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
  • Chất liệu: Găng cao su
  • Màu sắc: màu đỏ
  • Kích cỡ: Tiêu chuẩn
  • Kiểu dáng: Công nghiệp
  • Công dụng: chống acid
bottom of page