top of page
Hộp cứu hỏa 40×50 Việt Nam

Hộp cứu hỏa 40×50 Việt Nam

Nhà sản xuất: Hàng Việt Nam 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 

Công dụng: Chứa thiết bị cứu hỏa 

Kích cỡ: 40×50 

Màu sắc: đỏ

bottom of page