top of page
Mặt nạ lọc bụi B223-1

Mặt nạ lọc bụi B223-1

  • Mặt nạ phòng bụi B223-1 (đã bao gồm miếng lọc)
  • Lọc bụi 99,9% phân tử bụi, miếng lọc bụi thay thế được.
  • Sử dụng trong nhà máy xi măng, sx đá, nhiệt điện, than...
bottom of page