top of page
Phin lọc 3M 3301-k100 cho mặt nạ 3200

Phin lọc 3M 3301-k100 cho mặt nạ 3200

Mô tả: 

  • Tiêu chuẩn : NIOSH – N95
  • Ứng dụng: Phòng độc hơi hữu cơ
bottom of page