top of page
Phin lọc DVC-2401 cho mặt nạ DM22 và 8024

Phin lọc DVC-2401 cho mặt nạ DM22 và 8024

  • Lọc độc thuốc trừ sâu, sơn thép, đóng tàu, polyme, điện tử và khí hữu cơ bụi khác nhau
  • Dùng lọc hơi độc hữu cơ
  • Dùng cho các loại mặt nạ DM-22, DM-8024
  • Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn KOSHA Hàn Quốc
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
bottom of page