top of page
Quần áo phòng sạch dùng một lần chống dịch, chống tĩnh điện Hàn Quốc

Quần áo phòng sạch dùng một lần chống dịch, chống tĩnh điện Hàn Quốc

  • Nhà sản xuất: Hàn Quốc
  • Nước sản xuất: P.R.C
  • TC chất lượng: TCQT
  • Chất liệu: Vải chống tĩnh điện, phòng sạch
  • Màu sắc: Màu tím than
  • Môi trường: Phòng sạch, Chống tĩnh điện, phòng dịch
bottom of page