top of page
Quần áo tráng cao su chống hóa chất, acid

Quần áo tráng cao su chống hóa chất, acid

  • Nhà sản xuất: Việt Nam
  • Nước sản xuất: Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: Việt Nam
  • Chất liệu: Vải tráng cao su
  • Màu sắc: xanh nhũ
  • Kích cỡ: 5 – 8
bottom of page